Sắc lệnh số 140

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
3
download

Sắc lệnh số 140

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 140 về việc thành lập một cơ quan bán sách và địa đồ do Sở Địa chất phát hành thuộc Bộ Quốc dân kinh tế do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 140

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 140 NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 61 ngày 6 tháng 5 năm 1946 t ch c b qu c dân Kinh t ; Chi u l i ngh c a ông B trư ng B Qu c dân Kinh t ; Sau khi H i ng Chính ph ã tho hi p, RA S C L NH: i u th 1 Nay cho t t i S a ch t (Nha Khoáng ch t và K ngh b qu c dân Kinh t ) m t cơ quan bán nh ng sách và a do s a ch t phát hành. i u th 2 Viên ch c ph trách vi c bán sách và b n y s do ngh nh c a B trư ng B Qu c dân Kinh t c . i u th 3 Các sách a có th bán cho các công s Vi t Nam và nh ng c nhân nào xét ra c n n. i u th 4 Viên ch c ph trách vi c bán sách và a s ph i ch u trách nhi m v vi c t m gi nh ng s ti n thu ư c, và c cu i tháng ph i em n p nh ng s ti n y vào Ngân kh . i u th 5 Nh ng s ti n thu nh p y v năm 1946 s ghi vào chương 27, kho n 2 trong Ngân sách Vi t Nam và v nh ng năm sau, vào chương tương ương. i u th 6 Nh ng s ti n thu nh p y v năm 1946 s ghi vào chương 27, kho n 2 trong ngân sách Vi t Nam và v nh ng năm sau, vào chương tương ương. i u th 6 Các ông B trư ng B Qu c dân Kinh t và Tài chính chi u S c l nh thi hành.
  2. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản