Sắc lệnh số 141-B

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 141-B

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 141-B về việc đặt ngày 19 tháng 8 dương lịch làm ngày Quốc khánh Việt Nam do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 141-B

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 141-B NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 1946 T NGÀY 19 THÁNG 8 DƯƠNG LNCH LÀM NGÀY QU C KHÁNH VI T NAM CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 22-C ngày 18-2-1946 n nh nh ng ngày l chính th c, Chi u ngh c a B trư ng B N i v , Sau khi H i ng Chính ph ã tho hi p, RA S C L NH i u1 Ngày 19 tháng 8 dương l ch, ngày k ni m Cách m ng tháng 8 năm 1945, t nay s là ngày Qu c khánh Vi t Nam. i u2 Ngày "Qu c Khánh Vi t Nam" s thêm vào b ng kê khai nh ng ngày l chính th c nh theo S c l nh s 22-C ngày 18 tháng 2 năm 1946. i u3 Các ông B trư ng các B và các ông Ch t ch U ban hành chính B c, Trung và Nam ký ph trách thi hành S c l nh này. Huỳnh Thúc Kháng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản