Sắc lệnh số 142/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
56
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 142/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 142/SL về việc Trưởng ban liên hạt và Trưởng hạt Lâm chính có tư cách uỷ viên Tư pháp công an do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 142/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 142-SL NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 1949 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 131-SL ngày 20-7-46 t ch c Tư pháp Công an; Chi u th l lâm chính hi n hành; Chi u ngh c a B trư ng B Canh nông và B trư ng B Tư pháp; Sau khi H i ng Chính ph quy t nh và Ban Thư ng tr c Qu c h i tho thu n, RA S C L NH i u1 V ngành Lâm chính, ngoài nh ng ki m soát viên Ki m lâm nh trong S c l nh s 131 - SL ngày 20 tháng 7 năm 1946 nh ng nhân viên ư c c gi nh ng ch c v sau ây có tư cách U viên Tư pháp Công an: 1 - Trư ng Liên h t lâm chính 2 - Trư ng h t lâm chính. i u2 B trư ng B Canh nông và B trư ng B Tư pháp chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản