Sắc lệnh số 144/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
3
download

Sắc lệnh số 144/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 144/SL về việc mở rộng quyền bào chữa cho các bị cáo trước các toà án do Chủ tịch Chính phủ Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 144/SL

  1. SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 144/SL NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 1949 MỞ RỘNG QUYỀN BÀO CHỮA CHO CÁC BỊ CÁO TRƯỚC CÁC TOÀ ÁN CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu Sắc lệnh số 69 - SL ngày 18-6-1949 tổ chức việc bào chữa trước Toà án; Chiểu đề Nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban Thường trực Quốc hội thoả thuận; RA SẮC LỆNH Điều 1 Điều 1 Sắc lệnh số 69-SL ngày 18 tháng 6 năm 1949 nay sửa đổi như sau: "Từ nay, trước Toà án việc xử hộ và Thương mại, trước các Toà án thường và Toà án đặc biệt xử việc tiểu hình, đại hình, trừ Toà án binh tại mặt trận, nguyên cáo, bị cáo và bị can có thể nhờ một công dân không phải là luật sư bênh vực cho mình. "Công dân đó phải được Ông Chánh án thừa nhận." Điều 2 Các ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng chiểu Sắc lệnh thi hành. Hồ Chí Minh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản