Sắc lệnh số 145/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
34
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 145/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 145/SL về việc quy định nhiệm vụ của Nha Khẩn hoang di dân do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 145/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 145 NGÀY 2 THÁNG 3 NĂM 1948 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u Quy t ngh ngày 14-11-1945 c a H i ng Chính ph l p B Canh nông; Chi u S c l nh s 17-SL ngày 16-2-1947 l p Nha KhNn hoang Di dân; Chi u ngh c a B Canh nông, RA S C L NH: i u1 Nha KhNn hoang Di dân thu c B Canh nông có nhi m v th c hi n công vi c di dân, doanh i n, khai khNn, ho c b o v , ph c h i nh ng t hoang, hay nh ng t ã khai khNn r i mà hi n b hoang thu c quy n s h u c a Qu c gia. i u2 B Canh nông s ra nh ng Ngh nh, Thông tư c n thi t nh rõ chi ti t v chương trình k ho ch trong m i trư ng h p khNn hoang, doanh i n. i u3 Ông B trư ng B Canh nông ch u u nhi m thi hành S c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản