Sắc lệnh số 146/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
3
download

Sắc lệnh số 146/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 146/SL về việc ấn định thuế xuất thuế điền thổ năm 1950 do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 146/SL

  1. SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 146-SL NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 1949 CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu Bộ Luật Thuế Trực thu ban hành do Sắc lệnh số 49 - SL ngày 18-6-1949; Theo đề nghị của Liên Bộ Tài chính - Canh nông; Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban Thường trực Quốc hội thoả thuận; RA SẮC LỆNH Điều 1 Trong năm 1950, thuế điền thổ thu bằng thóc. Điều 2 Thuế suất ấn định như sau: a/ Những ruộng cấy lúa phải nộp hàng năm mỗi mẫu một số thóc tương đương với sáu phần trăm (6%) hoa lợi tính theo năng suất ghi trong Điều 6 Bộ Luật Thuế Trực thu; b/ Đối với các đất trồng các hoa màu không phải là lúa, một nghị định Liên Bộ Tài chính - Canh nông sẽ ấn định số thóc phải nộp cho mỗi hạng, theo tỷ lệ sáu phần trăm (6%) ghi trên. Điều 3 Trong những trường hợp tuyệt đối không có thóc để nộp, các chủ ruộng đất có thể nộp tiền thay thóc theo những điều kiện cùng thủ tục ghi trong Nghị định Liên Bộ Tài chính - Canh nông nói trên. Điều 4 Một Nghị định liên Bộ Nội vụ - Quốc phòng - Kinh tế - Tài chính sẽ định rõ thể thức thu thóc, giữ thóc, sử dụng và kế toán số thóc thu được. Điều 5 Các vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Quốc phòng, Canh nông, Kinh tế và Tài chính chiểu Sắc lệnh thi hành.
  2. Hồ Chí Minh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản