Sắc lệnh số 153

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
14
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 153

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 153 về việc sát nhập kinh thành Nội vào thành phố Thuận Hoá do chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 153

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 153 NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 77 ngày 21 tháng 12 năm 1945 t ch c chính quy n nhân dân và U ban Hành chính thành ph và th xã, Chi u S c l nh s 125 ngày 19/... /1946 n nh th t c thi t l p các ơn v hành chính ho c s a i a gi i các ơn v y, Chi u l lu t hi n hành v t Quan Phòng, Chi u ngh c a B trư ng b N i v , Sau khi H i ng Chính ph ã tho thu n, RA S C L NH: i u th 1- Nay sát nh p Kinh Thành N i vào thành ph Thu n Hoá. i u th 2- Vi c qu n tr và s d ng t Quan Phòng thu c Kinh Thành N i, v n t m theo l lu t cũ v lo i t y. i u th 3- B trư ng B N i v chi u S c l nh thi hành. Huỳnh Thúc Kháng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản