Sắc lệnh số 162/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 162/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 162/SL về việc giải tán thị xã Bắc ninh và sửa đổi địa giới xã ấy do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 162/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 162 NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1948 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 63 ngày 22-11-1945 t ch c chính quy n nhân dân, cùng các S c l nh v sau, s a i và b khuy t S c l nh này, Chi u S c l nh s 126 ngày 19-7-1946 n nh th t c s a i các ơn v hành chính, Chi u S c l nh s 91-SL ngày 1-10-1947 h p nh t hành chính và kháng chi n và thành l p U ban kháng chi n kiêm hành chính các c p, Xét tình th hi n th i, Theo ngh c a B trư ng B N i v , Sau khi H i ng chính ph và ban thư ng tr c Qu c h i ã tho thu n, RA S C L NH: i u1 Gi i tán U ban hành chính th xã B c ninh, k t ngày ký S c l nh này. i u2 a h t th xã B c Ninh và các xã thu c huy n Võ Giàng bên t ư ng xe ho Hà N i - L ng Sơn, nay sát nh p vào huy n Yên Phong v phương di n hành chính và kháng chi n. Khu ph Kinh B c nay g m các ph Yên Man, V An, Ni m xá, Thi Chung, Y na, C M , Tân p. i u3 a h t th xã B c Ninh bên h u ư ng xe ho Hà N i - L ng Sơn nay sát nh p vào huy n Võ Giàng v phương di n hành chính và kháng chi n. Khu ph Vũ Ninh g m các ph Xá, Ninh Xá, Ti n An,Thanh Sơn, Th C u và áp C u. i u4 S c l nh này ch thi hành t m th i trong th i kỳ kháng chi n. i u5
  2. B trư ng B N i v , B Qu c phòng, B Tư pháp, b Kinh t , B Tài chính và T ng ch huy Quân i Qu c gia Vi t Nam chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản