Sắc lệnh số 164/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
28
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 164/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 164/SL về việc cử ông Nguyễn Văn Quang, Tham mưu trưởng chiến khu 8 (Nam bộ) nay giữ chức vụ khu phó chiến khu ấy do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 164/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 164 NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1948 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 33/SL ngày 22-3-1946 và s 71 ngày 22 tháng 5 năm 1946 t ch c và n nh qui t c Quân i Qu c gia, Chi u ngh c a các ông B trư ng B Qu c phòng và T ng ch huy Quân i Qu c gia, Sau khi H i ng Chính ph tho hi p, RA S C L NH: i u1 Ông Nguy n Văn Quang, tham mưu trư ng chi n khu VIII (Nam B ) nay gi ch c v khu phó chi n khu y, k t ngày ký S c l nh này. i u2 Các ông B trư ng B Qu c phòng và T ng ch huy Quân i Qu c gia chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản