Sắc lệnh số 17/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
40
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 17/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 17/SL về việc cử ông Nguyễn Hữu Ngô làm uỷ viên UBKCHC Liên khu Việt bắc do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 17/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 17-SL NGÀY 31 THÁNG 1 NĂM 1950 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ H CHÍ MINH Chi u S c l nh s 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 t ch c chính quy n nhân dân a phương trong th i kỳ kháng chi n; Chi u S c l nh s 150-SL ngày 31 tháng 12 năm 1949 n nh nhi m v B N i v ; Chi u S c l nh s 127-SL ngày 4 tháng 11 năm 1949 h p nh t hai Liên khu 1 và Liên khu 10 thành Liên khu Vi t B c; Chi u ngh c a B trư ng B N i v ; Theo quy t ngh c a H i ng Chính ph ; RA S C L NH: i u 1: Nay ch nh ông Nguy n H u Ngô, nguyên Ch t ch U ban kháng chi n hành chính t nh B c Giang, làm U viên U ban kháng chi n hành chính Liên khu Vi t B c. i u 2: Ông B trư ng B N i v chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản