Sắc lệnh số 172/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
30
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 172/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 172/SL về việc chỉ định ông Vũ Ngọc Linh làm uỷ viên Ủy ban kháng chiến hành chính Liên khu 4 do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 172/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 172-SL NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 1953 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u s c l nh s 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 t ch c chính quy n nhân dân a phương trong th i kỳ kháng chi n; Theo ngh c a B trư ng B N i v , RA S C L NH: i u 1: Nay ch nh ông Vũ Ng c Linh làm U viên U ban kháng chi n hành chính Liên khu Vi t B c. i u 2: B trư ng B N i v chi u s c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản