Sắc lệnh số 175/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
35
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 175/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 175/SL về việc chuẩn y ông Nguyễn Khang làm chủ tịch và ông Nguyễn Duy Thân làm Phó Chủ tịch Ủy ban kháng chiến Hành chính Liên khu I do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 175/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 175 NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1948 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 63 ngày 22-11-1945 và S c l nh s 77 ngày 21-12-45 t ch c chính quy n nhân dân, Chi u S c l nh s 1/SL ngày 18-12-1946 thành l p các U ban b o v . Chi u S c l nh s 3/NV/SL ngày 28-12-1946 t m hoãn các cu c tuy n c vào H i ng nhân dân và U ban hành chính, Chi u S c l nh s 34/SL ngày 19-3-1947 và S c l nh s 38/SL ngày 28-3-1947 s a i S c l nh s 1/SL ngày 18-12-1946, Chi u S c l nh s 78/SL ngày 3/9/1947 v cách tuyên b các nhân viên U ban kháng chi n khu, Chi u S c l nh s 120/SL ngày 25-1-48 t ch c các liên khu và thành l p các U ban kháng chi n kiêm hành chính liên khu, Chi u S c l nh s 124/SL ngày 25-1-48 c các ông Nguy n Khang, Nguy n Duy Thân, Chu Văn T n và S c l nh s 134/SL ngày 15-2-48 c các ông Nông ích Nhàn, Nguy n H u T o làm u viên trong UBKCHC khu I, Chi u t trình c a UBKCHC Liên khu 1 s 132/VC ngày 15-3-48, RA S C L NH: i u1 ChuNn y ông Nguy n Khang làm Ch t ch, ông Nguy n Duy Thân làm Phó Ch t ch U ban kháng chi n hành chính liên khu I. i u2 Các ông B trư ng chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản