Sắc lệnh số 182/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
34
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 182/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 182/SL về việc cho phép ông Đào Thiện Thi được chức Tổng Thanh tra Bộ canh nông do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 182/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 182 NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 1948 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u Quy t ngh c a H i ng Chính ph ngày 14 tháng 11 năm 1945 l p B Canh nông; Chi u S c l nh s 57 ngày 30-5-46 c ông ào Thi n Thi gi ch c T ng Thanh tra B Canh nông; Chi u ơn xin t ch c c a ông ào Thi n Thi; Theo ngh c a ông B trư ng B Canh nông; Sau khi H i ng Chính ph tho thu n, RA S C L NH: i u1 Cho phép ông ào Thi n Thi ư c t ch c T ng thanh tra B Canh nông. i u2 C ông ng S Hiên gi ch c T ng Thanh tra B Canh nông thay ông ào Thi n Thi. i u3 Ông B trư ng B Canh nông chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản