Sắc lệnh số 184

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
35
lượt xem
3
download

Sắc lệnh số 184

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 184 về việc tổ chức một đội quân tiếp phong Việt nam do Chủ tịch Chín phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 184

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 184 NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u theo S c l nh s 60 ngày 6-5-1946 t ch c Quân s U viên h i; Chi u theo S c l nh s 71 ngày 22-5-1946 t ch c Quân i Qu c gia Vi t Nam; Chi u theo l i ngh c a Ch t ch Quân s U viên h i và B trư ng B Qu c phòng; Sau khi H i ng Chính ph ã tho hi p; RA S C L NH: i u th nh t Nay t ch c m t i quân Ti p phong Vi t Nam. i u th hai Quân i Ti p phong Vi t Nam là m t b ph n c a quân i Qu c gia và g m có 10.000 ngư i, t ch c thành m t s oàn theo úng cách t ch c c a quân i Qu c gia. i u th ba Quân i Ti p phong Vi t Nam có nhi m v cùng quân i Pháp Ti p phong quân Trung Hoa t 16 vĩ tuy n tr ra B c. i u th tư Ch t ch Quân s U viên h i và B trư ng B Qu c phòng chi u S c l nh thi hành. Huỳnh Thúc Kháng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản