Sắc lệnh số 184/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
4
download

Sắc lệnh số 184/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 184/SL về việc cử ông Bằng Giang giữ chức Liên khu trưởng và ông Vũ Hiền, Liên khu phó Liên khu 10 do Chủ tịch Chính phủ Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 184/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 184 NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 1948 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 33 ngày 12-3-46 t ch c quân i Vi t Nam; Chi u S c l nh s 71-SL ngày 22-6-1946 n nh qui t c Quân i Qu c gia; Chi u S c l nh s 120-SL ngày 25-1-48 thành l p Liên khu 1, 3, 10; Theo ngh c a ông B trư ng B Qu c phòng và T ng ch huy Quân i, RA S C L NH: i u th 1 Nay c ông B ng Giang, c phái viên B t ng ch huy gi ch c V Liên khu trư ng, Liên Khu 10. i u th 2 Ông Vũ Hi n, Liên Khu Phó, Liên khu 10 ư c c gi ch c v quy n Liên Khu trư ng Liên Khu y do S c l nh s 122 ngày 25-1-48, nay gi ch c Liên Khu Phó. i u th 3 Các ông B trư ng B Qu c phòng và T ng ch huy Quân i qu c gia, chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản