Sắc lệnh số 191/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
39
lượt xem
3
download

Sắc lệnh số 191/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 191/SL về việc cử ông Nguyễn Thiện Lâu giữ chức Giám đốc Nha thống kê trong Bộ kinh tế do Chủ tịch Chính phủ Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 191/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 191NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 1948 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 61 ngày 6-5-46 t ch c B Kinh t , Chi u S c l nh ngày 26-11-46 t ch c B Kinh t , Chi u S c l nh s 190-SL ngày 28-5-48 tái l p Nha Th ng k trong B Kinh t , Chi u ngh c a ông B trư ng B Kinh t , Sau khi H i ng Chính ph tho hi p, RA S C L NH: i u1 Nay c ông Nguy n Thi n Lâu sung ch c Giám c Nha Th ng kê trong B Kinh t . i u2 Ông B trư ng b Kinh t chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản