Sắc lệnh số 193

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
33
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 193

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 193 về việc cử ông Nguyễn Hữu Viên giữ chức Giám đốc Nha cứu tế trung ương do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 193

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 193 NGÀY 8 THÁNG 10 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 57 ngày 3 tháng 5 năm 1946 quy nh vi c t ch c các b trong Chính ph Vi t Nam; Chi u chi S c l nh s 36 ngày 27 tháng 3 năm 1946 t ch c B Xã h i; Chi u chi S c l nh s 186 ngày 24 tháng 9 năm 1946 cho phép Bác sĩ Xuân H p ư c phép t ch c Giám c Nha C u t Trung ương; Chi u chi S c l nh s 37 ngày 27 tháng 3 năm 1946 c ông Nguyên H u Viên xung ch c Chánh Văn phòng Xã h i; Ch chi Ngh nh s 12 ngày 29-5-1946 c a B trư ng B Xã h i Dương c Hi p xung ch c Ch s phòng Hành chính và ki m sát trong Nha Lao ng Trung ương; Chuy n chi l i ngh c a B trư ng B Xã h i; Sau khi H i ng Chính ph ã tho thu n, RA S C L NH: i u th nh t. Nay c ông Nguy n H u Viên, Chánh Văn phòng B Xã h i, xung ch c Giám c Nha C u t Trung ương, thay Bác sĩ Xuân h p ư c phép t ch c. i u th hai. Nay c ông Dương c Hi p, Ch s phòng Hành chính và Ki m soát t i Nha Lao ng Trung ương, xung ch c Chánh Văn phòng B Xã h i, thay ông Nguy n H u Viên, xung ch c Giám c Nha C u t Trung ương. i u th 3. B trư ng B N i v , B trư ng B Tài chính và B trư ng B Xã h i ch u u nhi m thi hành S c l nh này. Huỳnh Thúc Kháng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản