Sắc lệnh số 196

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 196

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 196 về việc cử các ông vào Uỷ ban nghiên cứu và điều khiển sự thi hành tạm ước Việt - Pháp do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 196

  1. QUY T NNH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ SÔ 196 NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u theo ngh quy t c a H i ng Chính ph h p hôm m ng 8 tháng 9 năm 1946 thành l p U ban nghiên c u và i u khi n s thi hành t m ư c Pháp Vi t ký ngày 14-9-46, giao cho Ch t ch Chính ph vi c c nhân viên c a U ban này, QUY T NNH: Nay c các v có tên sau này vào "U ban nghiên c u và i u khi n thi hành t m ư c Vi t-Pháp 14-9-49": Phan Anh Ph m Văn Bách Tr nh Văn Bình Cù Huy C n Bùi B ng oàn Ph m Kh c Hoè Vũ ình Hoè Vũ Văn Hiên Lê Văn Hi n Nguy n Văn Huyên ng Xuân Khu Nguy n Văn Tào Nguyên Văn Tày Bùi Công Tr ng Tr n Công Tư ng Huỳnh Thúc Kháng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản