Sắc lệnh số 214

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
27
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 214

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 214 về việc cử các cán bộ giữ chức vụ trong Bộ quốc phòng do Chủ tịch chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 214

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 214 NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 34 ngày 25-3-1946 T ch c B Qu c phòng; Chi u S c l nh s 60 ngày 6-5-1946 t ch c Quân s U viên h i; Chi u S c l nh s 182 ngày 13-9-1946 t ch c U ban Kháng chi n mi n Nam Vi t Nam; Chi u S c l nh s 184 ngày 24-9-1946 t ch c Quân i Ti p phong Vi t Nam; Theo l i ngh c a ông B trư ng B Qu c phòng, RA S C L NH: i u th 1. Nay c ông Hoàng Văn Thái, nguyên T ng Tham mưu trư ng Quân s U viên h i, làm Quân hu n C c trư ng kiêm ch huy Quân i Ti p phòng Vi t Nam. i u th 2. C ông Phan Phác, nguyên Quân hu n C c trư ng, làm Phó Quân hu n C c trư ng. i u th 3. Nay c ông Văn Ti n Dũng làm Chính tr Phó C c trư ng. i u th 4. Nay c ông Nguy n Sơn, nguyên Ch t ch U ban Kháng chi n mi n Nam Vi t Nam, làm Tham mưu trư ng B Qu c phòng. i u th 5. C Thi u tư ng Lê Thi t Hùng, nguyên ch huy Quân i Ti p phòng Vi t Nam, làm Ch t ch U ban Kháng chi n mi n Nam Vi t Nam. i u th 6. Hu b nh ng i u kho n trong các S c l nh và Ngh quy t ã ban b trái v i S c l nh này. i u th 7. B trư ng B Qu c phòng ch u u nhi m thi hành S c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản