Sắc lệnh số 217

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
34
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 217

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 217 về việc ấn định các thẩm phán ra làm luật sư do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 217

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 217 NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh ngày 10-10-1945 quy nh s t ch c các oàn th Lu t sư; Chi u l i ngh c a B trư ng B Tư pháp; Sau khi ã h i ý ki n Ban thư ng tr c Qu c h i và sau khi H i ng Chính ph ã tho thu n. RA S C L NH: i u th nh t Các v ThNm phán nh c p có b ng Lu t khoa nh n b sau ngày 19 tháng 8 năm 1945, sau khi ã th c hành ch c v tư pháp trong m t h n là ba năm trư c các Toà án nh c p, các Toà án quân s , các Toà án binh hay Toà thư ng thNm, có th ra làm Lu t sư mà không ph i t p s t i m t văn phòng lu t sư, th i h n này k t ngày tuyên th u tiên. i u th hai Các v ThNm phán nh c p nói i u th nh t, v nào th c hành ch c v trong m t h i h n chưa ba năm mà ra làm lu t sư thì th i h n làm ThNm phán nh c p sau ngày 19 tháng 8 năm 1945 ư c tính tr vào niên h n t p s lu t sư. i u th ba Trong m t th i h n là m t năm k t ngày thôi vi c trong m t qu n h t Toà Thư ng thNm, các v ThNm phán nh c p nói i u th nh t v nào t ch c ra làm lu t sư, thì không ư c m văn phòng qu n h t ó. i u th tư B trư ng B Tư pháp ch u u nhi m thi hành S c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản