Sắc lệnh số 219

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
26
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 219

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 219 về việc cho phép ông Nguyễn Đăng, Phó Đổng lý sự vụ Bộ canh nông được từ chức do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 219

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 219 NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u theo b n tuyên cáo ngày 28-8-1945 v vi c thành l p Chính ph Dân ch C ng hoà Vi t Nam; Chi u theo Ngh quy t ngày 14-11-1945 c a H i ng Chính ph l p B Canh nông; Chi u theo S c l nh s 57 ngày 3-5-1946 n nh các ch c v trong m i B c a Chính ph Vi t Nam; Chi u theo S c l nh s 62 ngày 8-5-46 n nh các ch c v trong Văn phòng, các Phòng S v và Các Nha thu c B Canh nông; Chi u theo S c l nh s 73 ngày 24-5-1946 c ông Nguy n ăng gi ch c Phó ng lý S v B Canh nông; Theo l i ngh c a ông B trư ng B Canh nông và sau khi H i ng Chính ph ã tho hi p, RA S C L NH: i u th nh t. Ông Nguy n ăng, Phó ng lý S v B Canh nông, ư c t ch c k t ngày 5 tháng 11 năm 1946. i u th hai. Ông B trư ng B Canh nông ph trách thi hành S c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản