Sắc lệnh số 22 A NV/PC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
60
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 22 A NV/PC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 22 A NV/PC về việc tổ chức các Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính do Chủ tịch Chính phủ ban hành, để sửa đổi Điều thứ 65 Sắc lệnh số 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945 tổ chức các Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 22 A NV/PC

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH LÂM TH I NƯ CVI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 22 A NV/PC NGÀY 18 THÁNG 2 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH LÂM TH I VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u theo S c l nh s 63 ngày 22-11-45 t ch c các H i ng nhân dân và U ban hành chính; Chi u theo l i ngh c a B trư ng B N i v ; Sau khi H i ng Chính ph ã tho thu n, RA S C L NH: i u th nh t: i u th 65 S c l nh ngày 22 tháng 11 năm 1945 nay s a i l i như sau này: "Các công ch c và binh sĩ t i ngũ có th là H i viên H i ng nhân dân ư c. Các công ch c n u ư c b u vào m t U ban hành chính huy n, t nh hay kỳ ph i xin ngh gi h n không lương tham gia vào U ban hành chính ho c t ch i không nh n vào U ban hành chính. T m th i cho t i khi có th l nh ph c p cho các u viên, các công ch c, vào trư ng h p trên, có th xin t m ra ngoài ng ch vào U ban hành chính và v n ư c hư ng lương b ng và ph c p theo tr t và nơi làm vi c m i c a mình. Các công ch c ư c b u vào U ban hành chính xã có th v a làm công ch c v a tham gia vào U ban hành chính xã, nhưng ch ư c lĩnh ho c lương công ch c ho c ph c p c a u viên hành chính xã. Các binh sĩ t i ngũ không ư c ng c vào U ban hành chính (xã, huy n, t nh hay kỳ). i u th hai: B trư ng B N i v thi hành S c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản