Sắc lệnh số 220

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 220

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 220 về việc tổ chức Bộ kinh tế do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 220

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 220 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 12 ngày 24 tháng 1 năm 1946; Chi u S c l nh s 32 ngày 22 tháng 3 năm 1946; Chi u S c l nh s 61 ngày 6 tháng 5 năm 1946; Chi u ngh c a B trư ng B Kinh t ; Sau khi H i ng Chính ph ã tho hi p, RA S C L NH: i u th nh t. B Kinh t g m có: - M t Văn phòng và các phòng ph thu c - Các phòng s v - M t Ban Thanh tra - M t Ban C v n Kinh t i u th hai. B y t ch c và i u khi n: a) Các s Kinh t kỳ b) Các Nha chuyên môn tr c ti p ph thu c: 1) Nha Thư ng v 2) Nha Khoáng ch t và K ngh 3) Nha ti p t i u th ba. S c l nh s 61 ngày 6 tháng 5 năm 1946 k trên nay bãi b . i u th tư- Các ông B trư ng B Kinh t , B N i v , B Tài chính ch u u nhi m thi hành S c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản