Sắc lệnh số 221/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
26
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 221/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 221/SL về việc sát nhập khu Tả ngạn vào Liên khu 3, thành lập khu Hồng quảng, sửa đổi địa giới Liên khu Việt bắc và Liên khu 3, và đặt thành phố Hải phòng dưới quyền lãnh đạo trực tiếp của Chính phủ Trung ương do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 221/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH PH S 221-SL NGÀY 22 THÁNG 2 NĂM 1955 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u s c l nh s 198-SL ngày 13 tháng 6 năm 1945 n nh th t c thi t l p và s a i a gi i các ơn v hành chính; vi c s p x p t ch c chính quy n ư c h p lý, thu n ti n cho vi c lãnh oc a Trung ương sau khi hoà bình ã l p l i; Theo ngh c a B trư ng B N i v , ã ư c H i ng Chính ph ng ý, RA S C L NH: i u 1: Nay sát nh p Khu T Ng n vào Liên khu 3 thành m t Khu, g i là Liên khu 3 (tr thành ph H i Phòng). i u 2: Thành ph H i Phòng t nay t dư i quy n lãnh o tr c ti p c a Chính ph trung ương. i u 3: Nay thành l p khu H ng Qu ng t dư i quy n lãnh o tr c ti p c a Chính ph trung ương. Khu H ng Qu ng g m có c khu Hòn Gai và t nh Qu ng Yên (tr các huy n Sơn ng, Kinh môn, Nam sách, Chí Linh). i u 4: Các huy n Kinh môn, Nam Sách, Chí Linh nay tr v t nh H i Dương (Liên khu 3). i u 5: Huy n Sơn ng nay tr v t nh B c Giang (Liên khu Vi t B c). i u 6: B trư ng B N i v thi hành s c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản