Sắc lệnh số 229

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 229

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 229 về chính sách dân tộc của Chính phủ do Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 229

  1. SẮC LỆNH CHỦ TN PHỦ SỐ 229/SL NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 1955 CH CHỦ TNCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu theo chính sách dân tộc của Chính phủ, công bố ngày 22 tháng 6 năm 1953, Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp ngày 23 tháng 12 năm 1954, Chiểu theo nghị quyết của Quốc hội trong khoá họp thứ 4 đã thông quan chính sách lập khu vực tự trị của các dân tộc ở những vùng có điều kiện, RA SẮC LỆNH Điều 1: Chính sách dân tộc của Chính phủ nhằm mục đích tăng cường đoàn kết giữa các dân tộc và tạo điều kiện cho các dân tộc tiến bộ mau chóng về mọi mặt. Điều 2: Các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam đều nhất luật bình đẳng, đều hưởng mọi quyền tự do dân chủ, và đoàn kết giúp đỡ lẵn nhau, để đấu tranh cho hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ cho cả nước. Nghiêm cấm mọi hành vi khinh rẻ, áp bức và chia rẽ dân tộc, chống tư tưởng dân tộc lớn và tư tưởng dân tộc hẹp hòi. Điều 3: ở các vùng dân tộc thiểu số sống tập trung có đủ điều kiện thì thực hiện khu vực tự trị của dân tộc. Các khu vực tự trị đều là bộ phận của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ Trung ương, và chịu sự chỉ đạo của chính quyền cấp trên. Tuỳ theo khu vực do to hay nhỏ mà đặt khu vực do ngang cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cấp khu. Chính quyền và nhân dân các khu vực tự trị phải tuân theo đường lối, chính sách chung của nước Việt Nam đân chủ cộng hoà mà quản lý những việc nội bộ của mình. Ở các vùng có nhiều dân tộc thiểu số khác nhau ở xen lẵn, cũng như ở các khu vực tự trị, cơ quan chính quyền cần có số đại biểu thích hợp với dân số các dân tộc ở địa phương. Điều 4: Khi có tổng tuyển cử bầu Quốc hội nước Việt nam dân chủ cộng hoà, nhân dân các dân tộc trong và ngoài các khu vực tự trị đều có quyền bầu cử và ứng cử. Điều 5: Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, theo chế độ Quân sự thống nhất của nước nhà, được quyền tham gia quân đội nhân dân Việt Nam. Điều 6: Các dân tộc thiểu số đều có quyền tự do phát triển tiếng nói và chữ việt của mình, có quyền tự do giữ gìn hay là cải thiện phong tục tập quán, có quyền tự do tín
  2. Điều 7: Thủ tướng Chính phủ, các bộ thi hành sắc lệnh này. Hồ Chí Minh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản