Sắc lệnh số 235

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
26
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 235

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 235 về việc định danh giới các khu do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 235

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 235 NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 1947 CH TNCH CHÍNH PH Chi u S c l nh s 63 ngày 22-11-45 và s 77 ngày 21-12-45; Chi u S c l nh s 1-S ngày 18-12-46; Sau khi H i ng Chính ph và Ban Thư ng tr c Qu c h i tho hi p, RA S C L NH: i u1 Khu XI nay g m có thành ph Hà N i và ngo i thành các t nh Sơn Tây, Hà ông. i u2 Khu 2 nay g m có các t nh Hà Nam, Nam nh, Ninh Bình và b ph n Hoà Bình phía sông à. i u3 t thêm Khu 14 g m có các t nh Lai châu, Sơn La, b ph n t nh Phú Th phía tây sông H ng Hà và b ph n t nh Hoà Bình phía b c sông à. i u4 S chia Khu theo các i u trên có tính cách c bi t ch áp d ng trong th i kỳ kháng chi n. i u5 Các v B trư ng các B chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản