Sắc lệnh số 24/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
37
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 24/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 24/SL về việc cử ông Phạm Thành Vinh giữ chức Đổng lý Văn phòng Bộ kinh tế do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 24/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 24 NGÀY 16 THÁNG 2 NĂM 1947 CH TNCH CHÍNH PH Chi u theo ngh c a B trư ng B Kinh t ; Sau khi h i ý ki n B trư ng b Qu c phòng; và sau khi H i ng Chính ph ã tho hi p; RA S C L NH: i u th 1 Nay c ông Ph m Thanh Vinh, hi n T ng sư B Qu c phòng, sung ch c ng lý Văn phòng B Kinh t . i u th 2 B trư ng B Kinh t và B trư ng B Qu c phòng chi u theo S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản