Sắc lệnh số 246/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
3
download

Sắc lệnh số 246/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 246/SL về việc ấn định phụ cấp hàng tháng cho các vị Bộ trưởng và Thứ trưởng do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 246/SL

  1. SẮC LỆNH SỐ 246-SL NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 1948 CHỦ TNCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu Sắc lệnh số 136-SL ngày 24-7-1946 ấn định phụ cấp cho các vị Bộ trưởng và Thứ trưởng; Theo đề nghị của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính; Sau khi Hội đồng Chính phủ và Ban Thường trực Quốc hội thoả hiệp; RA SẮC LỆNH: Điều thứ 1 Nay huỷ bỏ Sắc lệnh số 136-SL ngày 24-7-1946 nói trên. Điều thứ 2 Các vị Bộ trưởng, Thứ trưởng các Bộ và Tổng Chỉ huy Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam được hưởng, kể từ ngày 1-5-1948, một khoản phụ cấp chính hàng tháng là: Bộ trưởng và Tổng chỉ huy Quân đội Quốc Gia và Dân Quân Việt Nam.........................................................800đ Thứ trưởng.............................................................................700đ. Điều thứ 3 Ngoài phụ cấp chính nói ở Điều 2, vị nào có gia đình được hưởng một khoản phụ cấp hàng tháng như sau này: - Có vợ hoặc có từ một đến 3 con phải cấp dưỡng: 1/2 phụ cấp chính, - Có từ 4 con trở lên phải cấp dưỡng: 3/4 phụ cấp chính. Điều thứ 4 Các vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này. Hồ Chí Minh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản