Sắc lệnh số 25

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 25

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 25 về việc sửa đổi Sắc lệnh số 23 ngày 20 tháng 10 năm 1945 quy định quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch Chính phủ lâm thời ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 25

  1. S C L NH V VI C S A I S C L NH S 23 NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 1945 QUY NNH QU C TNCH VI T NAM C A CH TNCH CHÍNH PH LÂM TH I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 25 NGÀY 25 THÁNG HAI NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH LÂM TH I VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u chi S c l nh s 53 ngày 20 tháng 10 năm 1945 quy nh qu c t ch Vi t Nam; Xét r ng th i h n nh cho nh ng ngư i àn bà ngo i qu c l y ch ng Vi t Nam hay nh ng ngư i àn bà Vi t Nam l y ch ng ngo i qu c trư c ngày ban hành S c l nh ngày 20 tháng 10 năm 1945 ư c quy n khai trư c phòng h t ch tr nên công dân Vi t Nam ã h t, mà nay còn nhi u ngư i thu c trư ng h p y mu n xin khai; Theo l i ngh ông B trư ng B Tư pháp; Sau khi H i ng Chính ph ã tho hi p, RA S C L NH: i u th nh t: o n th hai trong i u th 5 S c l nh ngày 20 tháng 10 năm 1945 quy nh qu c t ch Vi t Nam nay s a i như sau này: "Nh ng ngư i àn bà ngo i qu c l y ch ng Vi t Nam trư c ngày ban hành S c l nh này, mu n tr nên công dân Vi t Nam thì ph i ơn xin t i phòng H t ch nơi h ã khai giá thú khi trư c, hay nơi h ang , trong m t th i h n là chín tháng k t ngày ban hành S c l nh này". i u th hai: o n th hai trong i u th 6 S c l nh ngày 20 tháng 10 năm 1945 nói trên này nay s a i như sau này: "V trư ng h p nh ng ngư i àn bà Vi t Nam l y ch ng ngo i qu c trư c khi ban hành s c l nh này, nay n u mu n tr nên công dân Vi t Nam, ph i n khai phòng H t ch nơi mà h ã khai giá thú khi trư c, hay nơi h ang , trong m t th i h n là chín tháng k t ngày ban hành S c l nh này". i u th ba: B trư ng B N i v và B trư ng B Tư pháp chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản