Sắc lệnh số 28

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
40
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 28

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 28 về việc sáp nhập: vào địa hạt huyện Can lộc tỉnh Hà tĩnh hai xã Cổ kinh và Thanh hà, tỉnh Hà tĩnh; vào địa hạt thị xã Vinh-Bến thuỷ các khoảng đất số 5,6,7 trong bản đồ địa chứng Vinh-Bến thuỷ do Chủ tịch chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 28

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 28 NGÀY 10 THÁNG 3 NĂM 1947 CH TNCH CHÍNH PH Chi u S c l nh s 126 ngày 19-7-1946 n nh th t c thi t l p các ơn v hành chính; Chi u ngh c a B trư ng B N i v , Sau khi H i ng Chính ph ã tho hi p, RA S C L NH: i u1 Nay sát nh p vào a h t huy n Can L c, t nh Hà Tĩnh, hai xã Cô Kênh và Thái Hà thu c huy n Th ch Hà, t nh Hà Tĩnh. i u2 Nay sát nh p vào a h t th xã Vinh - B n Thu , a) Các kho ng t s 5, 6, 7 thôn Trung M , và khoang s 5 thôn ông Yên, di n tích 237 m u 8 sào 10 thư c theo b n a chính Vinh - B n Thu . b) Các khoang t s 1, 2, 3 thôn ông Yên và các khoang 1, 2 thôn Trung M , di n tích 264 m u 5 sào 6 thư c, theo b n a chính Vinh - B n Thu . c) Khoang t s 4 giáp thôn ông Yên, di n tích 38 m u 4 sào, theo b n a chính Vinh - B n Thu . i u3 B trư ng B N i v chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản