Sắc lệnh số 30

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 30

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 30 về việc cử ông Nguyễn Dương giữ chức Giám đốc Việt Nam Công an vụ do Chủ tịch Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 30

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH LÂM TH I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 30 NV NGÀY 22 THÁNG 2 NĂM 1946 CH TNCH CHÍNH PH LÂM TH I VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u theo S c l nh s 23 ngày 21-2-1945 thành l p Vi t Nam công an v ; Chi u theo l i ngh c a B trư ng B N i v ; Sau khi H i ng Chính ph ã tho thu n; RA S C L NH: i u th nh t: Nay c ông Nguy n Dương sung ch c Giám c Vi t Nam Công an v . i u th hai: Ông B trư ng B N i v có u nhi m thi hành S c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản