Sắc lệnh số 31

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
406
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 31

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 31 về việc buộc phải khai trình những cuộc biểu tình trước 24 giờ với các Uỷ ban nhân dân sở tại do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 31

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH LÂM TH I S 31 NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 1945 CH TNCH CHÍNH PH LÂM TH I VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Xét vì t do h i h p là m t trong nh ng nguyên t c c a ch Dân ch c ng hoà; Nhưng trong tình th c bi t hi n th i, c n ph i xem xét, ki m soát nh ng cu c bi u tình, tránh nh ng s b t tr c có th có nh hư ng áng ti c n vi c n i tr hay ngo i giao; Sau khi H i ng các B trư ng ã ng ý; RA S C L NH: i u th 1: Nh ng cu c bi u tình ph i khai trình trư c hai mươi b n gi v i các U ban nhân dân s t i trong th i kỳ này. i u th 2: Ông B trư ng N i v và các U ban nhân dân B c Trung Nam b ch u u nhi m thi hành s c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản