Sắc lệnh số 32

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
50
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 32

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 32 về việc bãi bỏ 2 ngạch quan hành chính và quan tư pháp do CHủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 32

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH LÂM TH I S 32 NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 1945 CH TNCH CHÍNH PH LÂM TH I VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u s c l nh s 18 ngày 8 tháng 9 năm 1945 bãi b ng ch h c quan, Theo l i ngh c a ông B trư ng B N i v , Sau khi H i ng các B trư ng ã tho hi p, S C: i u th 1: Bãi b hai ng ch quan Hành chính và quan Tư pháp. Nh ng viên ch c trong hai ng ch y coi như là thôi vi c k t ngày ký s c l nh này. i u th 2: Nh ng viên ch c y n u c n dùng n s c i b vào các ng ch khác tuỳ theo năng l c và h nh ki m. i u th 3: Các ông B trư ng B N i v và B Tư pháp ch u u nhi m thi hành s c l nh này. Võ Nguyên Giáp ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản