Sắc lệnh số 34

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
48
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 34

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 34 về uỷ ban bảo vệ khu và tỉnh do Chủ tịch Chính phủ ban hành để sửa đổi Điều 2 Sắc lệnh số 1 về uỷ ban bảo vệ khu và tỉnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 34

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 34 NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 1947 CH TNCH CHÍNH PH Chi u S c l nh s 63 ngày 22-11-1945 và s 77 ngày 21-12-1945 t ch c chính quy n nhân dân và các U ban hành chính, Chi u theo Thông l nh Chính ph ngày 25-2-1946, Chi u S c l nh s 1-SL ngày 20-12-1946 t ra U ban B o v , Xét tình th hi n th i, Sau khi H i ng Chính ph ã tho hi p, RA S C L NH: i u th 1 i u 2 S c l nh s 1-SL nói trên này s a i như sau này: "U ban B o v khu và t nh g m có: -1 i bi u quân s , -1 i bi u hành chính, -3 i bi u nhân dân." i u th 2 Các B trư ng B Qu c phòng, B N i v , B Tư pháp và B Tài chính, chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản