Sắc lệnh số 34/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
39
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 34/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 34/SL về việc chỉ định cán bộ vào UBKCHC Liên khu 3 do Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 34/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 34/SL NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 1951 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u s c l nh s 254- SL ngày 19-11-1948 t ch c chính quy n nhân dân a phương trong th i kỳ kháng chi n; Chi u s c l nh s 150- SL ngày 31-12-1949 nh quy n h n B N i v v vi c qu n tr các UBKCHC; Theo ngh c a B trư ng B N i v và B trư ng B Qu c phòng; RA S C L NH: i u1 Nay ch nh vào UBKCHC Liên khu 3: Ô. Lê Thanh Ngh làm Ch t ch thay Ông Nguy n Văn Trân i nh n công tác khác. Ô. Mư i làm Phó Ch t ch thay Ông Vũ Duy Hi u i nh n công tác khác. Ô. Hà K Tân, Tư l nh a phương Liên khu 3, làm U viên quân s thay Ông Hoàng Sâm i nh n công tác khác. Ô. Hoàng c Ti n: u viên. Bác sĩ Nguy n Xuân Nguyên: u viên. i u2 Ông B trư ng B N i v và ông B trư ng B Qu c phòng chi u s c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản