Sắc lệnh số 35/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
33
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 35/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 35/SL về việc chỉ định cán bộ vào trong UBKCHC Liên khu 4 do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 35/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 35-SL NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 1951 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u s c l nh s 254- SL ngày 19-11-1948 t ch c chính quy n nhân dân a phương trong th i kỳ kháng chi n; Chi u s c l nh s 150- SL ngày 31-12-1949 nh quy n h n B N i v v vi c qu n tr các UBKCHC; Theo ngh c a B trư ng B N i v ; RA S C L NH: i u1 Nay ch nh: Ô. Hoàng Anh làm Ch t ch UBKCHC Liên khu 4 thay Ông Lê Vi t Lư ng i nh n công tác khác. Ô. Hoàng Văn Diêm làm Phó Ch t ch UBKCHC Liên khu 4 thay Ông Hoàng Anh. i u2 Ông B trư ng B N i v chi u s c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản