Sắc lệnh số 38

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
3
download

Sắc lệnh số 38

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 38 về uỷ ban bảo vệ khu và tỉnh do Chủ tịch Chính phủ ban hành, để sửa đổi Điều 1 Sắc lệnh số 34 ngày 19-3-47 về uỷ ban bảo vệ khu và tỉnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 38

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 38 NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 1947 CH TNCH CHÍNH PH Chi u S c l nh s 63 ngày 22-11-1945 và S c l nh s 77 ngày 21-12-1945 t ch c chính quy n nhân dân và các u ban hành chính, Chi u S c l nh s 1 SL ngày 20-12-1946 t ra U ban bao Chi u S c l nh s 34 SL ngày 19-3-1947 s a i S c l nh s 1 SL ngày 20-12-1946, Chi u Thông l nh s 6 NV/CT ngày 28-12-1946 s a i do Thông l nh s 55 NV/CT ngày 14-2-1946 s a i do Thông l nh s 55 NV/CT ngày 14-2-1947 t ch c chính quy n trong th i kỳ c bi t, Xét tình th hi n th i, Sau khi H i ng Chính ph ã tho hi p, RA S C L NH: i u th nh t i u th nh t S c l nh s 34 SL ngày 19-3-194 nói trên nay s a i như sau: " i u th 2 S c l nh s 1 SL ngày 20-12-1946 nay s a i như sau: "U ban b o v Khu và T nh g m có: 1 i bi u quân s , 1 i bi u hành chính, 3 i bi u nhân dân. 5 u viên trên s b u l y m t u viên làm ch t ch. "U ban b o v huy n g m có: 1 i bi u quân s , 1 i bi u hành chính, 1 i bi u nhân dân. 3 u viên nói trên s b u l y m t u viên làm ch t ch.
  2. "U ban b o v xã g m có: U ban hành chính xã và 1 i bi u nhân dân, 1 i bi u quân s và g i là U ban hành chính kiêm kháng chi n xã. Ch t ch U ban hành chính là ch t ch c a U ban hành chính kiêm kháng chi n xã." i u th hai Các ông B trư ng B N i v và B Qu c phòng chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản