Sắc lệnh số 38/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 38/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 38/SL về việc sát nhập Nha thông tin vào Thủ tướng phủ do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 38/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 38-SL NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 1951 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u s c l nh s 7 - SL ngày 20-1-1950 t ch c Văn phòng và các cơ quan tr c thu c B ; Chi u s c l nh s 58 - ngày 3-5-1946 t ch c B N i v ; Chi u s c l nh s 224 - SL ngày 27-11-1946 i tên Nha Thông tin tuyên truy n ra Nha Thông tin; Theo ngh c a Th tư ng Chính ph và B trư ng B N i v ; Theo quy t ngh c a H i ng Chính ph , RA S C L NH: i u1 Nay sát nh p Nha Thông tin thu c B N i v vào Th tư ng Ph . i u2 Th tư ng Chính ph và B trư ng B N i v chi u s c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản