Sắc lệnh số 40/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
37
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 40/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 40/SL về việc chỉ định ông Nguyễn Văn Tuất làm uỷ viên trong Ủy ban kháng chiến hành chính Liên khu I do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 40/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 40-SL NGÀY 21 THÁNG 5 NĂM 1949 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 120/SL ngày 25.1.1948 t ch c các Liên khu 1, 10, 3, 4, Chi u S c l nh s 254/SL ngày 19.11.1948 t ch c chính quy n nhân dân a phương trong th i kỳ kháng chi n, Theo ngh c a H i ng Qu c phòng T i cao, RA S C L NH i u1 Nay ch nh ông Nguy n Văn Tu t làm U viên trong U ban Kháng chi n Hành chính Liên khu 1. i u2 H i ng Qu c phòng T i cao chi u s c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản