Sắc lệnh số 46/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
29
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 46/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 46/SL về việc thành lập tổng cục cán bộ trực thuộc Bộ quốc phòng do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 46/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 046-SLNGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 1957 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Căn c s c l nh s 33 - SL ngày 22 tháng 3 năm 1946 và s c lênh s 71 - SL ngày 22 tháng 5 năm 1946 n nh quy t c t ch c c a Quân i nhân dân Vi t Nam; Chi u s c l nh s 121/SL ngày 11 tháng 7 năm 1950 t ch c B Qu c phòng - B tư l nh; Theo ngh c a ông B trư ng B Qu c phòng, RA S C L NH: i u1 Nay thành l p T ng c c Cán b Tr c thu c B Qu c phòng - T ng tư l nh. i u2 Nhi m v c th và t ch c T ng c c Cán b B Qu c phòng - T ng tư l nh do B trư ng B Qu c phòng quy nh. i u3 B trư ng B Qu c phòng - T ng tư l nh ch u trách nhi n thi hành s c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản