Sắc lệnh số 47/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
47
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 47/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 47/SL về việc thành lập xã Phong chương thuộc huyện Phong điền, tỉnh Thừa thiên huế do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 47/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 47-SL NGÀY 7 THÁNG 6 NĂM 1949 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 126 - SL ngày 19 tháng 7 năm 1946 n nh th t c thi t l p ho c s a i các ơn v kháng chi n hành chính; Chi u S c l nh s 198 - SL ngày 13 tháng 6 năm 1948 n nh th t c thi t l p ho c s a i các ơn v kháng chi n hành chính; Xét tình th hi n th i; Theo ngh c a c a các ông B trư ng B N i v và B Qu c phòng; RA S C L NH i u1 Nay h p nh t hai xã Phong Hai và Phong Khanh thu c huy n Phong i n v i hai thôn Phú An và Phú L (huy n Qu ng i n) thành m t xã l y tên là xã Phong Chương thu c huy n Phong i n, t nh Th a Thiên. i u2 Các Ông B trư ng B N i v và B Qu c Phòng chi u s c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản