Sắc lệnh số 49

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
47
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 49

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 49 về việc bắt buộc các công văn, đơn từ, báo chí, chúc từ, vân vân phải tiêu đề "Việt nam dân chủ cộng hòa năm thứ nhất" do Chủ tịch Chính phủ lâm thời ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 49

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH LÂM TH I S 49 NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 1945 CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Xét vì b t u t ngày 2-9-1945 nư c Vi t Nam ã tuyên b c l p cho toàn th qu c dân và th gi i bi t; Xét vì ngày 24-8-1945 Vua B o i ã tuyên b thoái v và giao chính quy n l i cho chính ph dân ch c ng hoà; Xét vì c n nêu cao m t k nguyên m i ánh d u vào l ch s nư c ta, nhưng c l p, t do và h nh phúc mà chính th dân ch c ng hoà mang l i cho dân chúng; Sau khi H i ng các B trư ng ã ng ý; S C L NH Kho n I: Các công văn, công i p, phi u, trát, ơn t , các báo chí, chúc t , i u văn, kh n vái, cúng l , v.v..., b t u t ngày ký S c l nh này u ph i tiêu : Vi t Nam dân ch c ng hoà năm th nh t Kho n II: Các ông B trư ng B N i v , Tuyên truy n, ch u u nhi m thi hành S c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản