Sắc lệnh số 52/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
39
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 52/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 52/SL về việc cử ông Nguyễn Ngọc Minh giữ chức Đổng ký sự vụ Bộ quốc phòng do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 52/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 52-SL NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 1949 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 57 ngày 3-5-1946 t ch c các B , Chi u S c l nh s 50-SL ngày 18-6-1949 t ch c B Qu c phòng và B T ng Tư l nh, Chi u S c l nh s 35 ngày 25-3-1946 c ông Nguy n Ng c Minh gi ch c Ch nhi m B Qu c phòng, Theo ngh c a B trư ng B Qu c phòng kiêm T ng Tư l nh Quân i Qu c gia và Dân quân Vi t Nam. Theo quy t ngh c a H i ng Chính ph ; RA S C L NH: i u1 Nay c ông Nguy n Ng c Minh gi ch c ng lý S v B Qu c phòng. i u2 S c l nh s 35 ngày 25-3-1946 nay bãi b . i u3 B trư ng B Qu c phòng kiêm T ng Tư l nh Quân i Qu c gia và Dân quân Vi t Nam chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản