Sắc lệnh số 54/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
57
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 54/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 54/SL về việc cử ông Nguyễn Đình Ngữ giữ chức Đổng lý, ông Lê Duy Thước, Dương Hồng Hiện giữ chức Phó đổng lý Văn phòng Bộ canh nông do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 54/SL

  1. S C L NH CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 54-SL NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1950 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 54-SL ngày 14 tháng 11 năm 1945 c a H i ng Chính ph thành l p B Canh nông; Chi u S c l nh s 7-SL ngày 20 tháng 1 năm 1950 t ch c Văn phòng các B và các cơ quan tr c thu c các B ; Chi u ngh c a B trư ng B Canh nông; Theo quy t ngh c a H i ng Chính ph ; RA S C L NH : i u 1: Nay c ông có tên sau ây gi ch c ng lý và Phó ng lý Văn phòng B Canh nông: Ông Nguy n ình Ng : ng lý Văn phòng; Lê Duy Thư c Phó ng lý Văn phòng; Dương H ng Hiên Phó ng lý Văn phòng. i u 2: B trư ng B Canh nông chi u s c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản