Sắc lệnh số 58/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
34
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 58/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 58/SL về việc bãi bỏ Sắc lệnh 211-SL ngày 12-10-1948 đặt ban Trung ương bao vây kinh tế địch do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 58/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 58 NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 1949 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 241-SL ngày 12-10-1948 t Ban Trung ương bao vây Kinh t ch; Theo quy t ngh c a H i ng Chính ph sau khi Ban Thư ng tr c Qu c h i tho thu n; RA S C L NH: i u1 Nay bãi b S c l nh s 241-SL ngày 12-10-1948. i u2 Nhi m v c a Ban Trung ương bao vây Kinh t ch giao cho B Kinh t và nhi m v c a các ban a phương giao cho UBKCHC các c p tương ương. i u3 H i ng Qu c phòng T i cao và ông B trư ng B Kinh t chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản