Sắc lệnh số 59/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
59
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 59/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 59/SL về việc cử ông Nguyễn Văn Ninh, kiến trúc sư giữ chức Giám đốc, ông Nguyễn Cao Luyện, kiến trúc sư giữ chức Phó giám đốc Kiến trúc vụ do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 59/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 59-SL NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1950 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u s c l nh s 58-SL ngày 14 tháng 4 năm 1950 t m t Ki n trúc V thu c B Giao thông Công chính; Theo ngh c a B trư ng B giao thông công chính; H i ng Chính ph tho thu n; RA S C L NH : i u 1: Nay c : Ông Nguy n Văn Ninh, Ki n trúc sư, gi ch c Giám c, Nguy n Cao Luy n, Ki n trúc sư, gi ch c Phó Giám c, Ki n trúc V . i u 2: Ông B trư ng B Giao thông Công chính chi u s c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản