Sắc lệnh số 60/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
57
lượt xem
3
download

Sắc lệnh số 60/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 60/SL về việc cho những công chức, giữ các chức chỉ huy trong văn phòng các cấp, được hưởng lương theo chức vụ do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 60/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 60-SL NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1950 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u s c l nh s 209 ngày 20 tháng 8 năm 1948 n nh ph c p c a nhân viên Văn phòng các B ; Chi u s c l nh s 261 ngày 10 tháng 11 năm 1948 n nh lương và ph c p c a các nhân viên gi nh ng ch c v ch huy t i các B , Nha, S và Ty; Chi u s c l nh s 7 ngày 20 tháng 1 năm 1950 t ch c Văn phòng các B ; Chi u s c l nh s 40 ngày 22 tháng 3 năm 1950 nh lương cho nh ng tư nhân ư c c gi nh ng ch c v ch huy trong Văn phòng các c p; Chi u ngh c a B trư ng B N i v và B trư ng B Tài chính; Theo quy t ngh c a H i ng Chính ph ; RA S C L NH : i u 1: Nh ng công ch c ư c c gi nh ng ch c v nói trong s c l nh s 40 ngày 22 tháng 3 năm 1950 mà lương theo ng ch và b c kém lương ch c v thì ư c hư ng lương ch c v ; n u lương ch c v kém thì v n ư c gi lương ng ch b c c a mình. Hưu li m v n tính theo lương ng ch và b c. i u 2: S c l nh này có hi u l c k t ngày 1 tháng 8 năm 1949. i u 3: Các ông B trư ng chi u s c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản