Sắc lệnh số 62/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
30
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 62/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 62/SL về việc cử ông Nguyễn Chánh làm Chính uỷ Liên khu năm do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 62/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 62-SL NGÀY 1 THÁNG 5 NĂM 1950 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 33-SL ngày 22 tháng 3 năm 1946 và s 71 ngày 22 tháng 5 năm 1946 n nh và t ch c quy t c quân i qu c gia Vi t Nam; Chi u S c l nh s 50-SL ngày 18 tháng 6 năm 1949 t ch c B Qu c phòng ; Chi u S c l nh s 120-SL ngày 25 tháng 1 năm 1948 t ch c cá Liên khu; Chi u ngh c a B trư ng B qu c phòng kiêm T ng Tư l nh Quân i qu c gia và Dân quân Vi t Nam; RA S C L NH : i u 1: Nay u ông Nguy n Chánh làm Chính u Liên khu 5 k t ngày 11 tháng 3 năm 1950 thay ông Tr n Lương i u ng sang công tác khác. i u 2: B trư ng B Qu c phòng kiêm T ng tư l nh Quân i qu c gia và Dân quân Vi t Nam chi u s c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản