Sắc lệnh số 65/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
37
lượt xem
3
download

Sắc lệnh số 65/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 65/SL về việc đặc cách và tạm thời cử ông Lê Tư Lành làm uỷ viên UBHC tỉnh Nam hà do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 65/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 65 NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 1947 CH TNCH CHÍNH PH Chi u S c l nh s 3-SL ngày 28-12-1946 t m hoãn các cu c tuy c vào H i ng nhân dân và U ban hành chính; Chi u k ho ch chân chính và c ng c các U ban hành chính a phương c a B trư ng B N i v , ngày 19-3-47; Xét r ng hi n th i trong H i ng nhân dân t nh Hà Nam không còn ai có năng l c làm ư c vi c hành chính t nh; Chi u ngh c a U ban hành chính B c b ngày 15-7-1947; Theo ê ngh c a B trư ng B N i v và sau khi H i ng Chính ph ã tho hi p; RA S C L NH: i u th nh t Nay c cách và t m th i c ông Lê Tư Lanh, i bi u Qu c h i, làm u viên trong U ban hành chính t nh Hà Nam thay ông Lý Trang An ư c c vào U ban kháng chi n. i u th 2 B trư ng B N i v chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản