Sắc lệnh số 67/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
35
lượt xem
1
download

Sắc lệnh số 67/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 67/SL về việc bổ sung các ông Trần Văn Quang và đại tá Hoàng Minh Thảo vào Bộ tư lệnh Đại đoàn 304 do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 67/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 67-SL NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 1950 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 50-SL ngày 18 tháng 6 năm 1949 và s 28-SL ngày 16 tháng 2 năm 1950 t ch c B Qu c phòng; Chi u S c l nh s 33 ngày 22 tháng 3 năm 1946 và s 71 ngày 22 tháng 5 năm 1946 t ch c và n nh quy t c Quân i qu c gia Vi t Nam; Chi u S c l nh s 121-SL ngày 20 tháng 10 năm 1949 và s 140-SL ngày 21 tháng 12 năm 1949 s a i hai s c l nh trên; Chi u Ngh nh s 62-ND/A ngày 9 tháng 2 năm 1950 t ch c i oàn 304; Chi u S c l nh s 84-SL ngày 2 tháng 8 năm 1949 c i tá Hoàng Minh Th o gi ch c Tư l nh Liên khu 4; Theo ngh c a B trư ng B Qu c phòng kiêm T ng tư l nh Quân i qu c gia và Dân quân Vi t Nam; Theo quy t ngh c a H i ng Chính ph ; RA S C L NH: i u 1: Nay c các ông có tên dư i ây sung vào B Tư l nh i oàn 304: Ông Tr n Văn Quang: Chính tr U viên i tá Hoàng Minh Th o: Tư l nh i u 2: S c l nh s 84-SL ngày 2 tháng 8 năm 1949 nay bãi b . i u 3: B trư ng B Qu c phòng kiêm T ng tư l nh Quân i qu c gia và dân quân Vi t Nam chi u s c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản